blank

A Transparency International Magyarország régóta kiemelt prioritásként kezeli, hogy az Európai Unió intézményrendszere milyen módon tudja biztosítani a jogállamiság érvényesülését az egyes tagállamaiban, és ezáltal megfékezni a korrupciót. Érvelésünk szerint ennek egyik sarokpontja az Európai Unió által a tagállamoknak folyósított pénzügyi támogatások szigorúbb ellenőrzése lenne, mivel ezen bevételek politikai szempontok alapján való elosztása a klientúra-építés egyik jellemző csatornája az újonnan csatlakozott tagállamokban.

A 2014-2019-es EP-ciklus során az Európai Unió számos eszközzel igyekezett fékezni a jogállamiság erózióját a régióban, beleértve az Alapszerződés 7-es cikke szerinti eljárás elindítását Lengyelország és Magyarország ellen. Az Európai Parlament szintén megszavazta az európai uniós támogatások jogállami feltételekhez kötésére szolgáló mechanizmus kidolgozását, valamint döntés született az uniós költségvetéssel szemben elkövetett csalások feltárására szakosodott Európai Ügyészség felállításáról, amelyhez eddig 22 tagállam csatlakozott.

A 2019. májusi EP-választások eredménye azonban kétségkívül befolyásolhatja a fenti folyamatok további fejlődési ívét, s adott esetben egyes szempontok elsikkadását is magával hozhatja. Éppen ezért a Transparency International Magyarország által szervezett vitafórum arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen Európai Unióra számíthatunk a következő öt évben, mely politikai táborok érdekei érvényesülhetnek az EU különböző döntéshozó szerveiben, és ez milyen hatással járhat a jogállamiságra, illetve az európai uniós források elosztására nézve.

A vitafórum során először a téma elismert szakértőivel közösen, egy panelbeszélgetés keretében tárgyaljuk meg a fenti kérdéseket, majd a közönség bevonásával vitatjuk meg, milyen Európai Uniót szeretnénk építeni a következő időszakban.

A panelbeszélgetés résztvevői:

• Krekó Péter (ügyvezető igazgató, Political Capital)
• Ligeti Miklós (jogi igazgató, Transparency International Magyarország)
• Tóth Judit (egyetemi docens, tanszékvezető, Szegedi Tudományegyetem)
• Tóth Csaba (stratégiai igazgató, Republikon Intézet)
• Varga András (tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

Az esemény sajtónyilvános. Részvételi szándékát kérjük, jelezze a balint.mikola@transparency.hu címen 2019. május 31-ig.