Korrupcióellenes Világnap – a TI Magyarország évzáró eseménye

blank

For English, please scroll down.

 

Az ENSZ 2003. december 9-én fogadta el a korrupció elleni egyezményt, ekkor van a Korrupcióellenes Világnap, amit a Transparency International Magyarország minden évben szakmai konferenciával ünnepel. Alapvető célunk, hogy a korrupció elutasítására ösztönözzük a polgárokat, együttműködve a hazai közélet, a gazdaság és a média szereplőivel.

A két részből álló konferencián először azt vizsgáljuk meg, hogy az Európa Tanács égisze alatt működő Korrupció Ellenes Államok Csoportja (GRECO) és az Európai Unió különféle szervei, például a nemrégiben alakult Európai Ügyészség hogyan segíthetik elő az egyes országokban, így Magyarországon is a korrupció elleni küzdelmet.

A konferencia második részében az átláthatóság és a korrupciós kitettség szempontjából értékeljük a magunk mögött hagyott évet, megvizsgálva a koronavírus különböző szektorokra, így a kormányzatra, az egészségügyre és a gazdaságra gyakorolt hatásait.

A koronavírus-járványra való tekintettel idén online konferenciát szervezünk, az érdeklődők a Zoom alkalmazáson keresztül tudják követni az előadásokat és a kerekasztal-beszélgetéseket. Az egyes programokhoz külön-külön is lesz lehetőség csatlakozni.

A konferencia időpontja: 2020. december 9., 15 órától

Helyszín: Zoom – Regisztráció az alábbi linken:

A konferencia programja:

 

15:00 – 15:10 Köszöntő beszéd – Martin József Péter a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója

I. rész: Az európai intézmények szerepe a korrupció elleni küzdelemben

 

15:10 – 15:25 Nyitóelőadás – Marin Mrčela, a Korrupció Ellenes Államok Csoportjának (GRECO) elnöke

15:25 – 15:40 Vitaindító előadás – Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő

15:40 – 16:40 Az Európai Unió lehetőségei a korrupció megfékezése terén – kerekasztal az Európai Ügyészségről

Az Európai Ügyészség megítélése megosztja a magyarországi közvéleményt. Azok, akik szerint helyes döntés, hogy Magyarország nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, úgy gondolják, hogy az uniós szintű vádhatóság létrejötte a nemzeti szuverenitás ellen intézett támadás, ezért jobb is, hogy Magyarország távol tartja magát. Mások szerint az Európai Ügyészség olyan csodaszer, amely egy csapásra megold minden korrupciós problémát. A Transparency International Magyarország úgy gondolja, hogy az országnak csak előnye származna abból, ha csatlakozna az Európai Ügyészséghez, ugyanis a magyar hatóságok hitelességét és megbízhatóságát kikezdte a nem ritkán részrehajló jogalkalmazás és a politikai helyiérték alapján biztosított büntetlenség.

A tisztánlátás érdekében kerekasztal-beszélgetésre hívtuk meg a téma neves szakértőit.

Résztvevők:

• Bárd Petra, habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék
• Fleck Zoltán, egyetemi tanár, ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék
• Hack Péter, egyetemi tanár, tanszékvezető, ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
• Ligeti Miklós, jogi igazgató, TI Magyarország

• Moderátor: Lampé Ágnes

16:40 – 17:00 Kérdések és válaszok

II. rész: Évértékelő – A koronavírus gazdasági és társadalmi hatásai, különös tekintettel a korrupcióra és az átláthatóságra

 

17:20 – 18:00 Politika mindenekelőtt – a joguralom rendjének helye Orbán Viktor rendszerében – Tölgyessy Péter, alkotmányjogász nyitóelőadása

18:20 – 19:20 Évértékelő kerekasztal-beszélgetés

2020 rendkívül mozgalmas év volt, amelyet egyértelműen a járványhelyzet határozott meg: a koronavírus óriási terheket rótt a társadalomra, miközben számos vonatkozásban nehezítette a korrupció elleni fellépést és az átláthatóságért folytatott küzdelmet. Évértékelő kerekasztal-beszélgetésünk során ezeket a hatásokat vizsgáljuk meg a leginkább érintett területek, így a politika, a gazdaság, az egészségügy és a civil szektor szakértőivel és képviselőivel.

Résztvevők:

• Győrffy Dóra, egyetemi tanár, Corvinus Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
• Kovácsy Zsombor, orvos, egészségügyi szakjogász
Krekó Péter, igazgató, Political Capital
• Martin József Péter, ügyvezető igazgató, TI Magyarország

• Moderátor: Lampé Ágnes

19:20 – 19:40 Kérdések és válaszok


Transparency International Hungary’s Year-Closing Conference on the World Anti-Corruption Day

The United Nations adopted the Convention against Corruption on December 9, 2003, a day which is since then commemorated as the World Anti-Corruption Day. Every year, Transparency International Hungary celebrates this day with a professional conference. Our primary goal is to encourage citizens to reject corruption, and we intend to achieve this in cooperation with key actors from public life, the economy, the government and the media.

At the two-part conference, we will first examine how the Group of States against Corruption (GRECO), under the auspices of the Council of Europe, and various European Union bodies, such as the recently established European Public Prosecutor’s Office, can help fight corruption in Member States, including Hungary.

In the second part of the conference, we will assess the year we leave behind in terms of transparency and exposure to corruption, examining the effects of the coronavirus on various sectors, including the government, healthcare, and the economy.

With regard to the coronavirus epidemic, we are organizing an online conference this year, and those interested can follow the keynote speeches and roundtable discussions through the Zoom app.

Date: 9th December 2020, from 15PM onwards

Venue: Zoom – Please register using the following link:

Agenda

 

15:00 – 15:10 Opening speech – József Péter Martin, Executive Director, Transparency International Hungary

1st part: The role of European institutions in the fight against corruption

 

15:10 – 15:25 Opening address – Marin Mrčela, President of the Group of States against Corruption (GRECO)

15:25 – 15:40 Keynote address – Ákos Hadházy, Independent Member of Parliament

15:40 – 16:40 How can the European Union curb corruption? – Roundtable discussion on the European Public Prosecutor’s Office

Hungarian public opinion is deeply divided on whether or not the country should join the European Public Prosecutor’s Office. Those who prefer to stay away from it believe that the establishment of an EU-level prosecution is an attack on national sovereignty, so it is better for Hungary to opt out. Others say the European Public Prosecutor’s Office is a panacea that will solve all corruption problems in one fell swoop. Transparency International Hungary believes that the country would only benefit from joining this EU body, as the credibility and reliability of the Hungarian authorities were corroded by the impartial application of the law and the impunity they granted based on political prestige.

To discuss the issue in detail, we invited renowned experts of the field to a roundtable discussion.

Participants:

• Petra Bárd, Habilitated Associate Professor, Eötvös Loránd University, Department of Criminology
• Zoltán Fleck, Professor, Eötvös Loránd University, Department of Theory of Law and Society
• Péter Hack, Professor, Head of Department, Eötvös Loránd University, Department of Criminal Procedure and Penitentiary Law
• Miklós Ligeti, Legal Director, TI Hungary

• Moderator: Ágnes Lampé

16:40 – 17:00 Q&A

2nd part: Assessing 2020 – The Economic and Social Impacts of the Coronavirus, in particular on Corruption and Transparency

 

17:20 – 18:00 Politics above all – Rule of Law and its significance in Viktor Orbán’s system – a keynote address by Péter Tölgyessy, constitutional lawyer

18:00 – 19:20 Evaluating 2020 – Roundtable discussion

2020 has been an extremely busy year, clearly defined by the coronavirus: the epidemic has placed a huge burden on society, while making the fight against corruption much more difficult in many respects. In our roundtable discussion, we will examine these impacts with experts and representatives from the most affected areas, such as politics, the economy, healthcare and the NGO sector.

Participants:

• Dóra Győrffy, Professor, Corvinus University, Péter Pázmány Catholic University
• Zsombor Kovácsy, Physician, Healthcare Lawyer
• Péter Krekó, Director, Political Capital
• József Péter Martin, Managing Director, TI Hungary

• Moderator: Ágnes Lampé

19:20 – 19:40 Q&A

Európa és mi – Értékközösség, referenciapont vagy valami egészen más?

blank

Közös értékeink. Ez A TI Magyarország új projektjének címe, melynek keretében szeretnénk jobban megismertetni az Európai Unió működését az állampolgárokkal, és társadalmi párbeszédet kívánunk kezdeményezni olyan értékekről, mint a demokrácia, a jogállamiság, az átláthatóság vagy a korrupció elutasítása. De vajon hogyan viszonyul a magyar társadalom ezekhez a kérdésekhez? Mennyire tartjuk súlyos problémának a korrupciót? Elégedettek vagyunk-e az uniós demokrácia működésével? Mennyire elterjedt az európai identitás Magyarországon? Mikorra várható felzárkózásunk az EU nyugati feléhez? Referenciapont-e nekünk egyáltalán Európa?

Online eseményünkön a TÁRKI vezérigazgatója, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója, a Magyar Politikatudományi Társaság elnöke, valamint a TI Magyarország ügyvezető igazgatója igyekszik megválaszolni ezeket a kérdéseket.

Dátum: november 25. (szerda) 17:00-tól

Helyszín: Zoom

Regisztráció az alábbi linken: https://us02web.zoom.us/…/tZYqdOytqDoiEtSZ… (A regisztrációt követően emailben automatikusan megkapod az esemény linkjét.)

Program

17:00-17:15 Bevezető előadás

Referenciapont-e nekünk Európa, és ha igen, miképpen? – Tóth István György, a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. vezérigazgatója

Európához való „közeledésünket” vagy az attól való „távolodásunkat” furcsamód éppen ez a helyváltoztatásra utaló fogalom segít megérteni a legkevésbé. Pláne így van ez, ha azt is láttatni szeretnénk, mi zajlik a fejekben – vagyis akkor, ha nem a politikai közösség nevében gondolkodunk, hanem azt nézzük meg, hogy mi zajlik az egyének és a háztartások életében. Érdemes ezért inkább azt vizsgálni, hogy az idő múlása mellett milyen „hasonulási”, „felzárkózási” és „integrációs” folyamatok láthatóak az elmúlt évtizedekben. A felvezető előadás azt tekinti át röviden, hogy milyen támpontokat találunk ehhez a Társadalmi Riport legújabb, 2020-as kötetében.

17:20-18:20 Több Európa, kevesebb korrupció? – Kerekasztal-beszélgetés a magyar társadalom EU-hoz és korrupcióhoz fűződő attitűdjeiről

• Arató Krisztina, egyetemi tanár, ELTE Állam és Jogtudományi Kar, a Magyar Politikatudományi Társaság elnöke
• Filippov Gábor, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója
• Martin József Péter, a TI Magyarország ügyvezető igazgatója

• Moderátor: Mikola Bálint, a TI Magyarország projektmenedzsere

18:20-18:40 Kérdések és válaszok

8. Oknyomozó újságírói mentorprogram – Online záróesemény

blank
For English please scroll down!

 

8. Oknyomozó újságírói mentorprogram – Online záróesemény

A 2020 júniusában indult oknyomozó újságírói mentorprogram során öt mentor és öt mentorált dolgozott párban négy hónapon keresztül. Közös munkájuk eredménye öt olyan helyi vagy országos vonatkozású tényfeltáró írás, amelyek az oknyomozás eszköztárának felhasználásával megalapozott és új információkat tártak fel korrupciós esetekkel kapcsolatban.

A záróeseményen kötetlen beszélgetés során hallhatunk érdekes és személyes történeteket a programban részt vevő mentorok és mentoráltak együttműködéséről. Az esemény végén a szakmai zsűri kihirdeti, melyik írás nyerte el a mentorprogram első díját.

 

Időpont: 2020. november 4. 17:00-18:00

 

Az eseményhez az alábbi linken lehet csatlakozni a Zoom platformon: https://us02web.zoom.us/j/85278431582

 

Program

 

17:00 – 17:30 Megnyitó beszédek

 

Martin József Péter, Ügyvezető igazgató, Transparency International Magyarország

Trine Skymoen, Nagykövet, Norvég Nagykövetség

Dag Hartelius, Nagykövet, Svéd Nagykövetség

Markku Virri, Nagykövet, Finn Nagykövetség

Klaus D. Streicher, Misszióvezető-helyettes, Német Nagykövetség

Philippe Marcheteau, Első Titkár, Francia Nagykövetég

 

17:30 – 17:50 Beszélgetés a mentoráltakkal a program során szerzett tapasztalataikról

 

Matyasovszki Fanni (mentora Zöldi Blanka, Direkt36)

Uzonyi Ádám (mentora Horváth Csaba, 24.hu)

Szőke Dániel (mentora Oroszi Babett, HVG)

Lovas Dóra (mentora Porcsin Zsolt, Debreciner)

Horváth Gábor (mentora Józing Antal, Nyugat.hu)

 

17:50 – 18:00 A mentorprogram első díjának átadása és a program lezárása

 

Részvételi szándék jelzése a daniel.szabo@transparency.hu címen november 3-ig.

Az esemény angol nyelven zajlik majd.

 

A mentorprogram támogatói a Német, a Svéd, a Norvég, a Finn és a Francia Nagykövetség

 

blank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8th Mentor-mentee Program for Young Investigative Journalists – Online closing event

 

During the program that commenced in June 2020, five mentors and their mentees worked together for a period of four months. As a result of their joint work, they have published investigative articles on local and national topics that reveal new information on corruption-related issues.

At the online event, the mentees of the program will share interesting and personal stories of their joint work with their mentors, and the authors of the best article, selected by a renowned professional jury, will be awarded.

 

Date: November 4th, 2020 17:00-18:00

 

You can join the online event via this link: https://us02web.zoom.us/j/85278431582

 

Agenda

 

17:00 – 17:30 Opening speeches

 

Mr József Péter Martin, Executive director, Transparency International Hungary

Ms Trine Skymoen, Ambassador, Embassy of Norway

Mr Dag Hartelius, Ambassador, Embassy of Sweden

Mr Markku Virri, Ambassador, Embassy of Finland

Mr Klaus D. Streicher, Deputy Head of Mission, Embassy of Germany

Mr Philippe Marcheteau, First Secretary, French Embassy

 

17:30 – 17:50 Mentees share insight stories and experiences of their work with their mentors

 

Fanni Matyasovszki (Mentor: Blanka Zöldi, Direkt36)

Ádám Uzonyi (Mentor: Csaba Horváth, 24.hu)

Dániel Szőke (Mentor: Babett Oroszi, HVG)

Dóra Lovas (Mentor: Zsolt Porcsin, Debreciner)

Gábor Horváth (Mentor: Antal Józing, Nyugat.hu)

 

17:50 – 18:00 Award-giving ceremony and closing remarks

 

Please register at daniel.szabo@transparency.hu until November 3rd.

The language of the event is English.

 

The program is sponsored by the Embassies of Germany, Sweden, Norway, Finland, and France

 

blank

Lejtőn a médiaszabadság – Online panelbeszélgetés

blank

Online panelbeszélgetés

Míg a hazai ellenzék és a nyugat-európai közvélemény a magyar sajtószabadság folyamatos romlásáról számol be, addig a kormányoldal továbbra is balliberális médiatúlsúlyról beszél, és a miniszterelnök szerint a magyar sajtó sokszínűbb, mint a német. Eközben az elmúlt négy évben sorra szűntek meg vagy alakultak kormánypártivá a régi orgánumok. A kirúgott vagy kilépett újságírók egy része új lapokat alapított. A legnagyobb volumenű médiapiaci változás 2018-ban történt: ekkor hozták létre a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványt (KESMA), amely a nyomtatott sajtó 80 százalékát, az online sajtó 40 százalékát ellenőrzi, és amelynek kuratóriumában korábbi és jelenlegi kormánypárti képviselők foglalnak helyet. Az alapítvány piactorzító hatását több független szakmai szervezet is bírálta, így az Európai Bizottság felkérésére a Médiapluralizmus és Médiaszabadság Központ. A Riporterek Határok Nélkül 180 országot a sajtószabadság mértéke szempontjából rangsoroló listáján a 89. helyre csúsztunk vissza. A közelmúltban is történtek hasonló, a nemzetközi közvélemény számára is hírértékkel bíró médiapiaci fejlemények: a hazai online sajtó legolvasottabb lapjában mondott fel szinte a teljes szerkesztőség, hogy aztán Telex néven új, közösségi finanszírozású lapot indítsanak. Legutóbb pedig elvették a Klubrádió frekvenciáját. A hazai médiapiac tehát folyamatos átalakulásban van, miközben a kormánykritikus médiumok az állami hirdetések szinte teljes hiánya mellett próbálnak fennmaradni.

Mindezek tükrében szeretnénk megvizsgálni a sajtószabadság állapotát, a médiapiac és a korrupció összefüggéseit Magyarországon, kitérve a KESMA-ra, az Index-ügyre, az újságírói függetlenség és az objektivitás fogalmaira, valamint a fizetős tartalmakon alapuló piaci modellek fenntarthatóságára.

 

A beszélgetés résztvevői:

Polyák Gábor, egyetemi docens, PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Babos Attila, kiadásért felelős szerkesztő, Szabad Pécs

Martin József Péter, ügyvezető igazgató, TI Magyarország

Moderátor: Szabó Dániel, kommunikációs projektmenedzser, TI Magyarország

 

Időpont: 2020 szeptember 30. 17 óra
Helyszín: A vitát online, a Zoom platformon tartjuk
Regisztráció az alábbi linken: https://us02web.zoom.us/…/tZAvdu…

 

Az eseményt a TI Magyarország Közös Értékeink című projektjének keretében rendezzük meg, melynek célja, hogy társadalmi párbeszédet kezdeményezzünk az Európai Unió alappilléreit jelentő olyan értékekről, mint az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, az emberi jogok és a szolidaritás. A projektet az Európai Bizottság támogatja.

Jól járt Magyarország az új uniós költségvetéssel? – Kerekasztal-beszélgetés Szegeden

blank

Az idén nyáron elfogadott uniós költségvetéssel kapcsolatban különféle értékelések láttak napvilágot a hazai és nemzetközi nyilvánosságban, melyeket gyakran a politikai hovatartozás is befolyásol. A TI Magyarország és a Horizont Szabadságkutató Egyesület egy kerekasztal-beszélgetés keretében a különböző narratívák értelmezése mellett szakmai szempontból szeretné megvizsgálni a kérdést, hogy segítsünk értelmezni a tárgyalások eredményét, és azt, hogy Magyarország milyen feltételek mellett és hogyan használhatja majd fel a számára megítélt támogatási keretet a következő hétéves költségvetési ciklusban.

A panelbeszélgetés során egy közgazdásszal, egy jogásszal, egy politológussal és a civil szféra egy képviselőjével közösen értékeljük a Magyarország számára kialkudott megállapodást, megvizsgáljuk az uniós támogatások jogállamisági feltételekhez kötésének kérdését, valamint kitérünk a Next Generation EU nevű helyreállítási csomagra és arra, hogy jó volna-e, ha az önkormányzatok több forrást hívhatnának le közvetlenül az uniós költségvetésből, a nemzeti kormányok közbeiktatása nélkül.

A beszélgetés résztvevői:

 • Dr. Pelle Anita, egyetemi docens, SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete
 • Dr. Sziebig Orsolya, adjunktus, SZTE ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék
 • Dr. Juhász Krisztina, adjunktus, SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék
 • Dr. Mikola Bálint, projektmenedzser, Transparency International Magyarország
 • Moderátor: Szabó Dániel, kommunikációs menedzser, Transparency International Magyarország

A vitát egy, az Európai Unióval kapcsolatos kocsmakvíz követi a Quizzone jóvoltából, melyből sok érdekességre fény derül majd a szervezet működésével és a tagállamokkal kapcsolatban. A győztes csapat pedig egy TI pólókat és kulacsokat is tartalmazó ajándékcsomaggal gazdagodik majd!

Helyszín: Szeged, Kedves Presszó (6723 Szeged, József Attila sugárút 63.)

Időpont: 2020 szeptember 29. 17 óra

A rendezvényen történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit itt tudtok megtenni: https://forms.gle/D7hrcznMnCcxt8UV8

Az eseményt biztonságos keretek között, a Kedves Presszó kültéri részén, az egészségügyi előírásokat betartva fogjuk megrendezni. Kérünk titeket, hogy a vitaesten csak egészségesen vegyetek részt, és ti is tartsátok be az előírt szabályokat.

Az eseményt a TI Magyarország Közös Értékeink című projektjének keretében rendezzük meg, melynek célja, hogy társadalmi párbeszédet kezdeményezzünk az Európai Unió alappilléreit jelentő olyan értékekről, mint az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, az emberi jogok és a szolidaritás. A projektet az Európai Bizottság támogatja.

A kocsmakvíz pedig a Transparency International Magyarország Stronger Roots című projektjének keretében valósul meg, amelyet egy, a Prágai Nyílt Társadalom Intézetből (CZ), a Pozsonyi Nyílt Társadalom Intézetből (SK), a Glopolisból (CZ) és a NIOK Alapítványból (HU) álló konzorcium támogat.

Mit jelent az Európai Unió új költségvetése Magyarország számára? Félig üres vagy félig tele a pohár? – Vitaest

blank

Vitaest és kocsmakvíz

Az idén nyáron elfogadott hétéves új uniós költségvetéssel kapcsolatban különféle értékelések láttak napvilágot, és mi arra kértük Orbán Balázst, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkárát és Cseh Katalint, a Momentum európai parlamenti képviselőjét, hogy egy vita keretében ütköztessék álláspontjukat, és engedjenek bepillantást az új költségvetés elfogadásának kulisszái mögé.

A vita során értékeljük a Magyarország számára kialkudott megállapodást, megvizsgáljuk az uniós támogatások jogállamisági feltételekhez kötésének kérdését és kitérünk Angela Merkel azon ígéretére is, mely szerint az év végéig lezárják a Magyarország elleni 7. cikk szerinti eljárást.

A vita résztvevői:

 • Orbán Balázs, miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára
 • Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője, a Renew Europe frakció alelnöke
 • Moderátor: Martin József Péter, a TI Magyarország ügyvezető igazgatója

A vitát egy, az Európai Unióval kapcsolatos kocsmakvíz követi a Quizzone jóvoltából, melyből sok érdekességre fény derül majd a szervezet működésével és a tagállamokkal kapcsolatban. A győztes csapat pedig egy TI pólókat és kulacsokat is tartalmazó ajándékcsomaggal gazdagodik majd!

Helyszín: Tranzit Art Café (1114 Budapest, Bukarest u. 3-9., a Kosztolányi Dezső térnél)

Időpont: 2020 október 1. 17 óra

A rendezvényen történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit itt tudtok megtenni: https://forms.gle/MuN9Z5JfVMEBwghT6

Az eseményt biztonságos keretek között, a Tranzit Art Café kültéri részén, az egészségügyi előírásokat betartva fogjuk megrendezni. Kérünk titeket, hogy a vitaesten csak egészségesen vegyetek részt, és ti is tartsátok be az előírt szabályokat.

Az vitaestet a TI Magyarország Közös Értékeink című projektjének keretében rendezzük meg, melynek célja, hogy társadalmi párbeszédet kezdeményezzünk az Európai Unió alappilléreit jelentő olyan értékekről, mint az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, az emberi jogok és a szolidaritás. A projektet az Európai Bizottság támogatja.

A kocsmakvíz pedig a Transparency International Magyarország Stronger Roots című projektjének keretében valósul meg, amelyet egy, a Prágai Nyílt Társadalom Intézetből (CZ), a Pozsonyi Nyílt Társadalom Intézetből (SK), a Glopolisból (CZ) és a NIOK Alapítványból (HU) álló konzorcium támogat.

Az oknyomozó újságírás módszertana – Online mesterkurzus

blank

A Magyarországi Francia Nagykövetség és a Budapesti Francia Intézet bevezető online mesterkurzust szervez az oknyomozó újságírás módszertanáról. A mesterkurzust a Transparency International Magyarországgal folytatott együttműködésünk keretében szervezzük.

A mesterkurzus francia és magyar nyelven kerül megrendezésre két napon, 2020. június 17-én 14:00-15:30 óra között és 2020. június 18-án 10:00-12:00 óra között a Zoom alkalmazáson keresztül. A kurzust Thierry Lévêque független francia újságíró tartja, aki több mint 20 évet dolgozott a Reuters-nél, és jelenleg több francia újságíró iskolában oktat.

A képzés ingyenes és nyitott újságírók, újságíróhallgatók és a szakma iránt érdeklődő fiatalok számára.

Minden érdeklődőt kérünk, hogy a képzésre a m.vanderzwalm@inst-france.hu email címen jelentkezzen a következő dokumentumokkal:

• Angol vagy francia nyelvű önéletrajz
• Rövid angol vagy francia nyelvű indoklás, hogy miért szeretnének részt venni a kurzuson

Határidő: június 14. 18:00

A helyek száma korlátozott, a kiválasztott pályázókat június 15-én emailben értesítjük.

Public Perceptions of Corruption in Hungary – Webinar

A Transparency International Magyarország és a Közép-európai Egyetem (CEU) Közpolitikai Iskolájának Policy Lab programja szeretettel meghív mindenkit közös, „A korrupció lakossági érzékelése Magyarországon – Vélemények és fő társadalmi meghatározóik” c. jelentésének online bemutatójára.

A jelentés egy, a Tárki Zrt. által készített reprezentatív kutatás eredményeit mutatja be, amely a magyar lakosság korrupcióval kapcsolatos vélekedéseit mérte fel. A kutatás eredményeit a CEU Közpolitikai Iskola Policy Lab programjának hallgatói elemezték a Transparency International Magyarország szakmai irányítása mellett.

A jelentés bemutatására online, egy webinar keretében kerül sor június 10-én 15:00 órától. A webinart a Zoom videochat alkalmazáson keresztül közvetítjük.

Az esemény nyelve angol. Magyar nyelvű szinkrontolmácsolást biztosítunk!

A webinar keretében Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatójának köszöntője után a kutatási jelentést bemutatja Mikola Bálint, a Transparency International Magyarország projektmenedzsere és Pilz Olivér, a CEU School of Public Policy mesterszakos hallgatója.

A jelentés bemutatását követően az eredményeket a webinar résztvevőivel közösen vitatjuk meg. A vitához hozzászól:

• Bátory Ágnes, a Közép-európai Egyetem Politikatudomány, Közpolitika és Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájának professzora
• Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője
• Léderer Sándor, a K-Monitor ügyvezető igazgatója
• Rácz Judit, a Tárki Zrt. adatfelvételi projektvezetője

A webinar várható időtartama 90 perc.

Az eseményen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándékod jelezd balint.mikola@transparency.hu email címen legkésőbb június 8-ig! A csatlakozáshoz szükséges linket a regisztráció visszaigazolásával együtt minden résztvevőnek elküldjük.

——————————————————————————————

Invitation to the presentation of a joint report by Transparency International Hungary and Policy Lab students from CEU’s School of Public Policy

Transparency International Hungary and the Policy Lab program of Central European University’s (CEU) School of Public Policy invite you to a webinar in which they will present their collaborative report titled “Public Perceptions of Corruption in Hungary – Opinions and their Main Social Drivers”.

The report presents the findings of a representative survey conducted by Tárki Research Institute that assessed public perceptions of corruption among Hungarian citizens. The results of the poll were analyzed by master’s students from the Policy Lab program of CEU’s School of Public Policy under the professional guidance of Transparency International Hungary.

The report will be presented at a webinar starting at 15:00, June 10. The webinar will be broadcast via the Zoom videoconference application.

The event will be held in English with simultaneous interpretation in Hungarian!

Following opening remarks by József Péter Martin, Executive Director of Transparency International Hungary, the report will be presented by Bálint Mikola, Project Manager at Transparency International Hungary, and Olivér Pilz, MA student in CEU’s School of Public Policy.

Following the presentation, the report’s findings will be discussed among participants, with insights from the following experts:

• Ágnes Bátory, Professor, Doctoral School of Political Science, Public Policy and International Relations, Central European University (CEU)
• Miklós Ligeti, Head of Legal Affairs, Transparency International Hungary
• Sándor Léderer, Executive Director, K-Monitor
• Judit Rácz, Data Collection Project Manager, Tárki Research Institute

The expected duration of the webinar is 90 minutes.

In order to participate, please register for the event at balint.mikola@transparency.hu by June 8. The link to join the meeting will be sent to all registered participants.

A korrupcióérzékelés két arca: a hétköznapi és az állami szintű korrupció észlelésének legfontosabb meghatározói

Meghívó a Transparency International Magyarország és a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológia Intézete közös kutatási jelentésének bemutatójára

 

A Transparency International Magyarország és a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete szeretettel meghív mindenkit közös, „A korrupcióérzékelés két arca: a hétköznapi és az állami szintű korrupció észlelésének legfontosabb meghatározói” című kutatási jelentésének online bemutatójára.

A jelentés a Társadalomtudományi Kutatóközpont Mobilitási Kutatási Centrumának 2017-ben és 2018-ban végzett reprezentatív felmérései alapján a magyar lakosság korrupcióval kapcsolatos attitűdjeinek társadalmi hátterét vizsgálja, megkülönböztetve a hétköznapi korrupcióval és az állami szintű korrupcióval kapcsolatos vélekedéseket.

A jelentés bemutatására online, egy webinar keretében kerül sor május 21-én 16:30 órától. A webinart a Zoom videochat alkalmazáson keresztül közvetítjük az alábbi címen:  https://us02web.zoom.us/j/85893666317. (A Zoom alkalmazás az alábbi címről letölthető.)

A webinar keretében a kutatási jelentést bemutatja Mikola Bálint, a Transparency International Magyarország projektmenedzsere és Gerő Márton, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológia Intézetének tudományos munkatársa, a jelentés szerzői.

A jelentés bemutatását követően az eredményeket a webinar résztvevőivel közösen vitatjuk meg. A vitához hozzászól:

 • Arató Krisztina (egyetemi tanár, ELTE Állam és Jogtudományi Kar, a Transparency International Magyarország kurátora)
 • Jancsics Dávid (associate professor, San Diego State University; a Transparency International Magyarország felügyelőbizottságának tagja)
 • Martin József Péter (a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója; külsős adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Sík Endre (az MTA doktora, a Társadalomtudományi Kutatóközpont külső kutatója)

A webinar várható időtartama 90 perc.

Az eseményen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándékát jelezze a balint.mikola@transparency.hu email címen legkésőbb május 20-ig.

 

blankblank

Korrupció Érzékelési Index 2019 – Magyarország a korrupciós világtérképen

A Transparency International Magyarország tisztelettel meghívja Önt a 2019-es Korrupció Érzékelési Index (Corruption Perceptions Index, CPI) eredményeit és az ahhoz kapcsolódó jelentést bemutató előadásra és panelbeszélgetésre.

Helyszín: Közép-európai Egyetem (CEU), October Hall (1051 Budapest, Október 6. utca 7.)

Időpont: 2020. január 23. 09:30-12:00

A Transparency International Magyarország 2020. január 23-án 10:00 órától ismerteti a 2019. évi Korrupció Érzékelési Index Magyarországra vonatkozó adatait, valamint bemutatja a hazai korrupciós helyzettel kapcsolatos legfontosabb megállapításokat összegző jelentését. Ezt követően neves szakértők részvételével tartott panelbeszélgetésen értékeljük a magyarországi korrupciót.

A Korrupció Érzékelési Indexet (Corruption Perceptions Index – CPI) 12 szervezet 13 felmérése és értékelése felhasználásával készíti el a Transparency International Berlinben található központi titkársága. A CPI alapjául szolgáló mérőeszközök szakértők és üzletemberek megkérdezésének eredményeként állapítják meg az egyes országokban a közszektor korrupcióját az állami intézményrendszer, a gazdaság és a társadalom fertőzöttsége alapján.

 

Program

 

09:30-10:00         Regisztráció

 

10:00-10:20      A 2019-es Korrupció Érzékelési Index eredményeinek és a TI Magyarország jelentésének bemutatása – Martin József Péter, ügyvezető igazgató, Transparency International Magyarország

 

10:20-11:10     Korrupció Magyarországon – Okok és okozatok – szakértői panelbeszélgetés

Győrffy Dóra – egyetemi tanár, Corvinus Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Bíró-Nagy András – igazgató és alapító, Policy Solutions

László Róbert – elemző, Political Capital

Ligeti Miklós – jogi vezető, Transparency International Magyarország

Moderátor: Mikola Bálint – projektvezető, Transparency International Magyarország

 

11:10-11:30        Kérdések és válaszok

 

11:30-12:00        Kávészünet, a rendezvény zárása

 

 

A rendezvény nyelve magyar, az angol nyelvre történő tolmácsolásról gondoskodunk.

Kérem, hogy részvételi szándékát 2019. január 22-ig jelezze a daniel.szabo@transparency.hu elektronikus levélcímen.