A strómanok gazdasági társaságok jog szerinti vezetőjeként vagy részvényeseként, illetve más vagyontárgyak, tulajdonosaként járnak el. A valódi vezető, tulajdonos vagy részvényes nevében járnak el. A strómanok elfedik, hogy ki az adott cég valódi működtetője és haszonélvezője, és gyakran akkor használják őket, amikor a haszonélvező tulajdonosok nem kívánják felfedni kilétüket vagy a cégben betöltött szerepüket. A hivatásos strómanok szolgáltatásaikért cserébe díjazásban részesülnek, de egyébként más érdekeltségük nincs a tranzakciókban. A stómanok lehetnek családtagok vagy barátok is. Gyakran előfordul, hogy strómanok előre aláírnak egy dokumentumot, például egy felmondást, amelyet a haszonélvező tulajdonos bármikor érvényesíthet.