Btk. 372. §

Egy intézmény, szervezet vagy vállalat tisztségviselője sikkasztást követ el, amikor a rábízott pénzeszközöket vagy javakat tisztességtelenül és az előírásokat megszegve haszonszerzés vagy más tevékenységek céljából használja fel. A sikkasztás elkövetési magatartása az ingó dolog (pl. tárgyi eszköz, pénz) jogtalan eltulajdonítása, illetőleg a dologgal sajátjaként való rendelkezés. Ez akkor jogellenes, ha sem jogszabály, sem a dolog tulajdonosa nem engedi ezt meg, a jogtalanság fennállásának időtartama pedig közömbös. A sajátjaként rendelkezés azt jelenti, hogy a jogosult személy engedélye nélkül időlegesen tanúsít olyan magatartást, amelyre csak a tulajdonos, vagy annak hozzájárulásával más személy lenne jogosult (például eladja vagy elzálogosítja).