A kölcsönös jogsegély a két vagy több jogrend közötti együttműködés hivatalos folyamata, többek között a határokon átnyúló pénzmosást, vagyonvisszaszerzést és adócsalást érintő esetekben. Ezen együttműködés révén, amely általában egy egyezmény keretein belül történik, egy állam magán- és hivatalos forrásokból egyaránt segítséget kérhet és kaphat, hogy az így szerzett információt hivatalos nyomozásokban és büntetőperekben bizonyítékként használja fel.