A források és szívességek cseréjének egyenlőtlen rendszere, amelynek alapja a kizsákmányoló kapcsolat a vagyonosabb és/vagy nagyobb hatalmú „patrónus” és a kevésbé vagyonos, azaz gyengébb „kliens” között.