Olyan magatartás és tettek, amelyek megfelelnek az egyének és intézmények által helyesnek tartott erkölcsi elveknek és normáknak, és amelyek akadályozzák a korrupciót. Lásd „etika”.