Azon elvek és értékek összessége, amely egy adott szervezet, kormányzati szerv, vállalat, szerveződés vagy egyén viselkedésére vonatkozóan elvárásokat és normákat fogalmaz meg, ide értve a megfelelés minimális szintjét, és a szervezetre, alkalmazottaira és önkénteseire vonatkozó fegyelmi eljárásokat.