Btk. 373.§

Megtévesztés. Mások szándékos, tisztességtelen vagy illegális (pénzügyi, politikai vagy egyéb) előny szerzése érdekében való félrevezetése. Az egyes országokban a csalást büntetőjogi és polgári jogi rendelkezésekkel is szankcionálhatják. A csalás jogtalan haszonszerzésre irányul, ennek elérése végett az elkövető mást tévedésbe ejt, vagy már tévedésben lévő személyt tévedésben tart, és ezzel a cselekményével kárt okoz. Míg a tévedésbe ejtés esetében az elkövető maga idézi elő a valóságtól eltérő téves képzetet, addig a tévedésben tartás esetében az már adott, az elkövető a már fennálló tévedést használja ki ahhoz, hogy jogtalan haszont szerezzen magának.