Az Automatikus Információcsere (Automatic Information Exchange – AIE) azt jelenti, hogy két vagy több állam adóhatóságai automatikusan és rendszeresen pénzügyi információkat osztanak meg egymással vagyonnal kapcsolatos témákban (beleértve az ingatlan vagyont, így a házakat, lakásokat vagy földeket), valamint adóköteles tevékenységekre vonatkozóan (például osztalékok, részesedések, jogdíjak, fizetések, nyugdíjak, visszatérített ÁFA, stb.). Ebben a rendszerben az információt általában abban az országban rögzítik, ahol az adóköteles tevékenység folyamatban van, vagy ahol a vagyon található, és külön hivatalos kérelem nélkül megosztják azzal az országgal, ahol ezekkel kapcsolatban adót fizetnek. A rendszernek a részes államok közötti kétoldali vagy többoldali megállapodásokkal biztosítanak hivatalos keretet.