Az adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) a nemzeti adóalap eróziójára, illetve az ehhez vezető folyamatra utal. E folyamat során a multinacionális cégek egy adott országban keletkezett hasznukat onnan más, alacsonyabb adózású vagy adómentes offshore pénzügyi központokba csoportosítják át, így minimalizálva adóterhüket. Ez a gyakorlat illegális, mert amellett, hogy erodálja azon országok adóalapját, ahol a nyereség keletkezett, egyenlőtlenné teszi a versenyfeltételeket, hiszen a kis- és közepes méretű vállalkozások általában nem férnek hozzá a nyereség-átcsoportosítási megoldásokhoz, és ezért sokkal magasabb adót fizetnek, mint a multinacionális cégek.