Skip to content

GRECO – Harmadik értékelési kör

A harmadik értékelési kör 2007 januárjában kezdődött el, a fókuszban a pártfinanszírozás problémaköre és Korrupcióról szóló büntetőjogi egyezmény rendelkezései voltak.

Az Európa Tanács keretében működő korrupcióellenes államok csoportja (GRECO) megfogalmazta Magyarországnak szóló ajánlásait a pártfinanszírozás rendezése és a Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében.  A kutatásban részt vettek a Transparency International magyarországi tagozatának munkatársai.

Az ajánlások teljesítésére  a GRECO jövő év végi határidőt adott és a végrehajtást 2012-ben egyedi megfelelési eljárás keretében fogja értékelni.

Az Európa Tanács GRECO csoportjának javaslatai Magyarországnak a pártfinanszírozás rendezésére:

  1. vizsgálja felül, hogy szükséges-e az Alkotmány 63.-§-ában előírt kétharmados többség a politikai pártok gazdálkodására és működésére vonatkozó szabályozáshoz, és lehetőség szerint egy egyszerű többségi követelményt írjon elő az ilyen tárgyú szabályozás elfogadására vonatkozóan;
  2. biztosítsa, hogy a politikai pártok és a kapcsolódó alapítványok könnyen azonosíthatóak legyenek a társadalmi szervezetek nyilvántartásában, és hogy a nyilvántartásba foglalt, a székhelyükre és vezető tisztségviselőkre  vonatkozó elérhetőségi adatokat rendszeresen naprakész állapotba hozzák;
  3. támasszon jogi követelményeket a pártokkal szemben – figyelembe véve olyan tényezőket,  mint a pártok mérete és tevékenységi szintje – arra nézve,  hogy megfelelő könyvvitelt folytassanak és beszámolókat készítsenek az általános számviteli követelményekkel összhangban és nyilvánosságra hozzák az éves üzleti könyvekben és beszámolókban foglalt adatokat oly módon, hogy azok a közvélemény számára könnyen és rövid időn belül hozzáférhetőek legyenek;
  4. keressen megoldást arra, hogy a politikai pártok konszolidált könyvvitelt folytassanak, és olyan beszámolókat készítsenek, amely magában foglalja azon jogi személyek beszámolóit vagy a velük kapcsolatos más releváns információkat, amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a politikai  párthoz, vagy más módon az ellenőrzése alatt állnak (pl. megfelelő pártalapítványok és más alapítványok) ;
  5. biztosítsa, hogy a politikai pártok és pártalapítványok megfelelő jogi követelményeknek legyenek alávetve egy bizonyos értéket meghaladó adományok tekintetében, különösen hogy a politikai pártok kötelesek legyenek közzétenni az ilyen adományozók személyét; állapítson meg pontos szabályokat a nem pénzbeli adományok értékelésére; és hozzon intézkedéseket annak megelőzése érdekében, hogy kijátsszák a névtelen támogatások tilalmát azáltal, hogy az ilyen adományokat más jogi személyeknek vagy választási jelölteknek juttatnak;
  6. vizsgálja felül a választási kampány időszakának hosszát, és biztosítsa, hogy a kampánybevételek és kiadások ez alatt az időszak alatt megfelelően könyvelve legyenek, továbbá  mérlegelje annak előírását, hogy a bevételeket és kiadásokat a választási kampány alatt megfelelő időközönként nyilvánosságra kelljen hozni;
  7. írja elő, hogy a pártok főszabályként független könyvvizsgálatra kötelezettek legyenek erre jogosult szakértők igénybevételével;
  8. biztosítsa, hogy a politikai pártok ellenőrzése terjedjen ki azon jogi személyek könyvvitelének és beszámolóinak ellenőrzésére, amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a politikai pártokhoz, vagy más módon az ellenőrzésük alatt állnak;
  9. biztosítsa, hogy az Állami Számvevőszék a politikai finanszírozás területén gyakoribb, kezdeményezőbb és gyorsabb ellenőrzést végezzen, beleértve a megelőző intézkedéseket és a pénzügyi szabálytalanságok nagyobb mértékű feltárását is; továbbá ehhez megfelelően igazítsa hozzá a pénzügyi és emberi erőforrásokat;
  10. vizsgálja felül a politikai finanszírozási szabályok megsértésének jelenlegi szankcióit, és biztosítsa, hogy a politikai pártok és választási kampányok finanszírozására vonatkozó létező és jövőben megalkotandó szabályokhoz megfelelő (rugalmas) szankciók kapcsolódjanak, amelyek hatékonyak, arányosak és visszatartó hatásúak;

Kapcsolódó hírek

Alkotmányellenesnek tartjuk a Szuverenitásvédelmi Hivatal eljárását

A Szuverenitásvédelmi Hivatal eljárást indított a Transparency International Magyarország ellen

Útjára indítottuk a 12. oknyomozói mentorprogramunkat

Közhasznúsági jelentés: közzétesszük a 2023-ról szóló dokumentumokat

Vizsgálja ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal a külügyminisztériumot ért orosz hackertámadást! 

Jelentkezz a 12. oknyomozó újságírói mentorprogramunkra!

Győzelem a Kúrián a Magyar Vízilabda Szövetséggel szemben!

Átláthatóbbá váltak az Ez a Minimum! programhoz csatlakozó önkormányzatok

Az önkényvédelmi törvényt hatályon kívül kell helyezni!

A korrupcióellenes civil szervezetek nem szavazták meg a Korrupcióellenes Munkacsoport 2023-as jelentését

×