Skip to content
blank

A Transparency International Korrupció Érzékelési Indexén rangsorolt 176 ország kétharmada erős korrupciós fertőzöttséget mutat. Dánia, Finnország és Új-Zéland vezeti a rangsort, Magyarország az európai mezőny alsó harmadában végzett. A TI sokkal szilárdabb és eltökéltebb fellépést vár a kormányoktól a hatalommal való visszaélés elleni küzdelemben.

A korrupt kormányok miatti növekvő felháborodás több vezetőt is hivatala elhagyására kényszerített az elmúlt évben. Nyilvánvaló azonban, hogy számos országban továbbra is igen elterjedt a vesztegetés és a hatalommal való visszaélés. A Transparency International 2012-es Korrupció Érzékelési Indexe újra rámutat arra, hogy a korrupció továbbra is világszerte rombolja a társadalmakat.

A 2012-es indexben rangsorolt 176 ország kétharmada 50 pont alatti értéket ért el egy 0-tól (nagyon korruptként érzékelt) 100-ig (nagyon tisztának érzékelt) terjedő skálán. Ez azt jelzi, hogy a közszférának sokkal átláthatóbban kell működnie, a közhatalom gyakorlóinak pedig ténylegesen számot kell adniuk tevékenységükről.

Huguette Labelle, a Transparency International igazgatóságának elnöke hangsúlyozta, hogy a kormányoknak átfogó anti-korrupciós intézkedéseket kell bevezetniük a közszektorban. A korrupció csökkentése érdekében hatékony lobbiszabályozásra és tisztességes pártfinanszírozási rendszerre van szükség, átláthatóvá kell tenni a közpénzek felhasználását, a közhatalmat gyakorló szervek működésének pedig számon kérhetőnek kell lennie.
Sokkal szilárdabb és eltökéltebb fellépést vártunk a kormányoktól a hatalommal való visszaélés elleni küzdelemben 2012-ben. A Korrupció Érzékelési Index egyértelműen megmutatja, hogy még mindig a társadalmak fizetik meg a korrupció árát – hangsúlyozta Labelle.

terkep
CPI 2012 – TÉRKÉP – MAP AND COUNTRY RESULTS

CPI 2012 – az eredmények


Dánia, Finnország és Új-Zéland holtversenyben az első helyen állnak 90 ponttal, mert ezekben az országokban magas szintű a közérdekű információkhoz való hozzáférés és megfelelőek a közhatalmat gyakorlók magatartását szabályozó intézkedéseknek.
Afganisztán, Észak-Korea és Szomália ismét az index utolsó lépcsőfokán végzett. Ezekben az országokban a felelős állami vezetés és a hatékony közintézmények hiánya egyértelműen jelzi, hogy sokkal erőteljesebb kiállásra van szükség a korrupció elleni küzdelemben.

A Transparency International 2012-ben teljesen megújította a Korrupció Érzékelési Index módszertanát. A 0-100 pontig terjedő skálán a 0 erősen korruptat, a 100 pedig nagyon átláthatót jelent. Az új módszertan alapján készült rangsorokban az országok helyezése a jövőre nézve időben összevethető lesz, így a CPI helyezések minden egyes ország esetében valódi idősort fognak alkotni.

Magyarország 2012-ben 55 pontot ért el a CPI felmérésen, ezzel a vizsgált 176 ország közül a 46. helyet szerezte meg. Bár Magyarország a régión belül továbbra is viszonylag jól teljesít, hiszen Észtország, Szlovénia és Lengyelország mögött a negyedik helyen végzett, az Európai Unió 27 tagállamából mindössze 19. lett, vagyis változatlanul az alsó harmadban helyezkedik el. Magyarországot tehát továbbra is súlyosan érinti a korrupció, még mindig igen gyengén szerepel európai összehasonlításban. Az eddigiekhez hasonlóan komoly kihívást jelent a megfelelő elszámoltathatóság megteremtése és a korrupció legyőzése.

A Transparency International Magyarország kiemeli, hogy Magyarországon változatlanul magasak az üzleti és a politikai élet összefonódásából eredő korrupciós kockázatok, ami meghatározó tényezőként játszik közre a párt- és kampányfinanszírozás átláthatatlanságában, valamint abban, hogy a magán és a csoportérdekek a közérdeket kiszorítva, megelőzve érvényesülnek a közhatalom gyakorlása és a döntéshozatal során. A fékek és ellensúlyok rendszere meggyengült, a kormány politikailag elkötelezett személyek kinevezésével igyekszik befolyásolni a tőle független állami intézményeket. Mindez összességében jelentősen csökkenti az állami intézményrendszer korrupcióval szembeni ellenálló képességét.

Bővebb információ: http://www.transparency.org/cpi2012/interactive

Módszertan

A Korrupció Érzékelési Index 13 olyan felmérés felhasználásával készül, amelyek valamilyen módon a gazdaság, a társadalom, az állami intézményrendszer korrupciós fertőzöttségét mérik világszerte, és rangsorba állítják az országokat. Ahhoz, hogy egy ország szerepeljen a Korrupció Érzékelési Indexen minimum három háttérfelmérésben kell szerepelnie. 2012-ben 176 országról állt rendelkezésre megfelelő adat. A háttérindexek pontszámait egy 0-100-as skálára vetíti a TI, ahol 0 a korrupcióval leginkább, 100 a legkevésbé fertőzött országokat jelzi. A pontszámok átlagából számítja a Transparency International berlini Titkársága az indexet.

Kapcsolódó hírek

blank

CPI 2016 – Magyarország továbbra is lejtmenetben

blank

A kormányoknak meg kell hallaniuk a korrupció elleni globális felháborodást

blank

A Transparency International korszerűsítette a Korrupció Érzékelési Index módszertanát

×